GREGORY: vertegenwoordiger Wallonië en Luxemburg. gregory@cubebike.be 
CHRISTOF: vertegenwoordiger Vlaanderen. christof@cubebike.be 
 

 

Privacy verklaring Sport Bikes BVBA

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van Sport Bikes BVBA  is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Sport Bikes BVBA in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Sport Bikes en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?.

Sport Bikes BVBA, Industrielaan 46, 9660 Brakel  is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Sport Bikes.

Sport Bikes BVBA is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?.

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

1°)- op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van Sport Bikes BVBA.

2°)- het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen.

3°)- je aankoop van merkproducten van Sport Bikes BVBA te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling.

4°)- je account bij Sport Bikes BVBA te verwerken.

5°)- je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken.

6°)- marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Sport Bikes-merkproducten         te verbeteren.

7°)- statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren.

-8°)- het bieden van diensten op het Internet.

9°)- het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.

10°)- het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten.

11°)- toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren.

12°)- het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

13)- als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?.

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij twee categorieën gegevens:

  1. Gegevens die je zelf verstrekt: Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, biometrische gegevens, financiële gegevens, Sport Bikes producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, etc…
  2. Via metadata: Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Sport Bikes gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder vindt je de manier van hoe wij uw gegevens verzamelen:

  • Account aanmaken
  • Contactformulier
  • Bezoek website
  • Inschrijven nieuwsbrief
  • Producten van Sport Bikes kopen via website
  • Deelnemen aan wedstrijden, promoties,…
  • Gebruik van onze applicaties
  • Inloggen via sociale media

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je Sport Bikes BVBA om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?.

Sport Bikes BVBA zal uw persoonsgegevens met géén enkele andere instantie of rechtspersoon delen.

 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?.

Sport Bikes BVBA zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?.

Sport Bikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sport-bikes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sport Bikes BVBA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Sport Bikes BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?.

Sport Bikes BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sport-bikes.be